Leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej

Złamania końca dalszego kości promieniowej są uszkodzeniami skomplikowanymi w leczeniu, ponieważ nierzadko dochodzi do przemieszczenia kości. Jednakże trzeba wiedzieć, że ten rodzaj złamania zdarza się bardzo często. Zazwyczaj takie uszkodzenie kończyny górnej jest następstwem urazu przy upadku na wyciągniętą rękę. Oto w jaki sposób przebiega leczenie złamań końca dalszego kości promieniowej. W przypadkach, gdy przy złamaniu nie doszło do przemieszczenia kości, stosuje się leczenie zachowawcze, czyli unieruchomienie ręki na okres kilku tygodni. To pozwala na prawidłowe zrośnięcie się kości. Następnie stosuje się rehabilitację, która ma na celu przywrócenie sprawności ręki.

Trzeba wiedzieć, że w sytuacji, gdy doszło do złamania kości z przemieszczeniem z prawdopodobieństwem wtórnego przemieszczania się kości, leczenie jest bardziej uciążliwe. Należy wtedy poddać się operacji, podczas której wprowadza się druty mające ustabilizować złamanie. Następnie zakłada się opatrunek gipsowy w celu unieruchomienia ręki. W niektórych przypadkach wykonuje się zespolenie złamania płytką i śrubami. Warto wiedzieć, że po leczeniu operacyjnym i zdjęciu gipsu, należy przystąpić do rehabilitacji. Zazwyczaj po operacji zakres ruchomości jest większy, niż w przypadku leczenia zachowawczego gipsem. Jednakże ćwiczenia rehabilitacyjne są konieczne, aby móc odzyskać pełną sprawność ręki i wrócić do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym.

Wspomóc może także fizykoterapia.