Kiedy warto okryć roślinę na zimę?

Często mówi się o tym, że warto okrywać rośliny na zimę po to, by chronić je przed działaniem niskich temperatur. To dobry sposób ochrony w przypadku roślin, które zostały posadzone niedawno i nie zdążyły się jeszcze przyjąć. Warto bowiem pamiętać, że odporność roślin nieco starszych na działanie niepożądanych czynników atmosferycznych jest nieco większa.

Choć tych roślin także nie powinno narażać się na niskie temperatury, w szczególności kiedy zima jest wyjątkowo sroga. Jeśli zdecydujesz się na okrycie roślin, warto pamiętać o tym, by przestrzegać kilku zasad. Nie należy okrywać roślin wtedy, gdy przymrozki jeszcze nie wystąpiły albo temperatury na zewnątrz nie są niskie.

Wtedy bowiem może dość do tak zwanego przegrzania roślin. Zaparzenie roślin z pewnością nie jest dla roślin korzystne. Skutki takiego procesu mogą być naprawdę niebezpieczne.

Wtedy być może nawet niskie temepratury nie zaszkodziłyby roślinom w tak wielkim stopniu. Warto więc podchodzić do ochrony roślin na zimę z głową.