Bezpieczeństwo dziecka

Ponieważ do obowiązków Państwa, jego władz i obowiązującego na jego terytorium prawa, należy dbałość o swoich obywateli, dlatego też obowiązujące na ich terenie przepisy nakładają na każdego z obywateli, kierującego samochodem, pewne obowiązki, obowiązki dotyczące zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci podróżujących wspomnianymi samochodami.

Na terenie państw europejskich, głównym przepisem regulującym zasady przewożenia nieletnich jest ten, który mówi, iż dzieci w wieku do lat dwunastu, o wzroście niższym aniżeli 150 centymetrów, zobowiązane są do podróżowania w specjalnie do tego skonstruowanych fotelikach samochodowych.

moja nowa skoda twister preszenruje się świetnie www.haik.pl

To właśnie te foteliki, odpowiednio skonstruowane, dostosowane do wieku dziecka, dają możliwość zamortyzowania sił działających w trakcie wypadku i tym samym zabezpieczają siedzące w nim dziecko, zwiększając jednocześnie jego szanse na wyjście z wypadku, z jak najmniejszym uszczerbkiem na zdrowiu.

http://katalizatory-opolskie.pl/nysa.html